Pravila nagradnog konkursa „i naočare i festival“

Pravila nagradnog konkursa “i naočare i festival”

1. NAZIV, SEDIŠTE ORGANIZATORA KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa je Yason d.o.o. Novi Sad, Stratimirovićeva 1, 21000 Novi Sad, u daljem tekstu Organizator.
2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni konkursi se organizuje pod nazivom „i naočare i festival“
(u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko facebook stranice yason d.o.o. – u daljem tekstu Facebook strana Yason.
Konkurs se organizuje za period počev od 04.06.2018. od 14h do 01.07.2018 do kraja dana, uključujući oba datuma, u 4 nagradna ciklusa.
Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.
3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.
4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU
Za učešće na Konkursu potrebno je kupiti određene naočare u optici koja organizuje konkurs, slikati se u optici i sliku poslati na zvaničnu Facebook stranicu optike koja će podeliti fotografiju na svom zvaničnom profilu.
Svi učesnici moraju biti punoletni. Slanje fotografija sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.
5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA
Konkurs je podeljen u 4 (četiri) nagradna ciklusa : prva nedelja konkursa od 4.juna do 10.juna, druga nedelja konkursa od 11.juna do 17.juna, treća nedelja konkursa od 18.juna do 24.juna i četvrta nedelja konkursa od 25.juna do 1.jula, u 4 (četiri) faze, i to: (1) Kupovina Ray-Ban naočara za sunce u optici, (2) Faza objavljivanja slika učesnika na Facebook stranici optike (3) Prikupljanje reakcija na slike učesnika na Facebook stranici optike (4) Faza objavljivanja pobednika: Deset fotografija sa najviše reakcija će biti nagrađeno poklon paketom svake nedelje trajanja konkursa.

Glasanje za prvi krug konkursa trajaće do ponedeljka 11.juna u 12 časova, glasanje za drugi krug konkursa trajaće do ponedeljka 18.juna u 12 časova, glasanje za treći krug konkursa trajaće do ponedeljka 25.juna u 12 časova, glasanje za četvrti krug konkursa trajaće do ponedeljka 2.jula u 12 časova,
Nagrada se preuzima lično u optici u kojoj su kupljene naočare. Na kraju nedelje Organizator objavljuje imena dobitnika na zvaničnoj Facebook stranici u roku od 2 radna dana, odnosno do 12.juna za prvi krug konkursa, 19.juna za drugi krug konkursa, 26.juna za treći krug konkursa i 3.jula za četvrti krug konkursa. Nakon što izabrani učesnici – pobednici Konkursa biće obavešteni porukom na profil sa kog su se prijavili za učešće u konkursu.
Učesnik jednog kruga konkursa nema pravo da učestvuje u preostalim krugova osim ako ne kupi naočare ponovo.

6. NAGRADE
Plasman učesnika:
Četrdeset fotografija sa najviše sviđanja će biti nagrađeno poklon kartom za sve dane najvećeg svetskog festivala u regionu koji se održava u Novom Sadu od 12. do 15.jula.
Ukupan broj paketa za sva 4 kruga nagradnog konkursa bi bio 40, 10 karti po krugu konkursa.
Predaja nagrada će biti izvršena lično dolaskom u optiku u kojoj su kupljene naočare.
7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.
8. PREKID KONKURSA
Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook strani optike.
U Novom Sadu, 31.05.2018.